عایق رطوبتی رنگی شیروانی نانو مولتیزو

عالی فکر: ۰۲۱۶۶۹۰۳۳۱۵ - ۰۹۱۲۷۲۶۷۶۵۲ - ۰۲۱۶۶۹۰۱۶۹۹ - ۰۹۱۲۷۰۵۴۳۴۹

عایقرطوبتی نانو مولتیزو به صورت رنگی بوده و به روشی بسیار ساده اجرا میشود و بعد از اجرا به شکل لاستیک درامده و قابلیت ارتجایی خواهد داشت.برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.

عالی فکر

همدان > کبودراهنگ

۰۲۱۶۶۹۰۳۳۱۵ - ۰۹۱۲۷۲۶۷۶۵۲ - ۰۲۱۶۶۹۰۱۶۹۹ - ۰۹۱۲۷۰۵۴۳۴۹

آدرس: انقلاب

تعداد بازدید: ۲۲۰۱

به روز رسانی: امروز ۱۱:۲۸

شناسه آگهی: ۹۳۱۸۱۸