بذر گوجه گلخانه ای

مهندس بهروز جوادی: ۰۹۱۲۵۰۲۸۶۱۴ - ۰۲۶۳۶۷۰۲۰۱۴ - ۰۲۱۴۴۳۳۶۱۲۹

گوجه فرنگی گلخانه ای ردیف نوع کالا نام کالا شرکت/ کشور تولید کننده نوع بسته بندی 1 بذر گوجه فرنگی گلخانه ای چری-زیتونی-فیولین هلندDe Ruiter پاکت 1000عددی 2 بذر گوجه فرنگی گلخانه ای چری-گرد-قرمز-ایومجی کرهBunnong Seed پاکت 1000عددی 3 بذر گوجه فرنگی گلخانه ای چری-کشیده-نارنجی رنگی-پریمیم شوگر کره Bunnong Seed پاکت 1000عددی 4 بذر گوجه فرنگی گلخانه ای چری-نوک تیز-قرمز-شیکر کره Bunnong Seed پاکت 1000عددی 5 بذر گوجه فرنگی گلخانه ای چری-گرد-طلای رنگی-سان گلد ژاپنTokita پاکت 1000عددی 6 بذر گوجه فرنگی گلخانه ای چری-شیبه دانه انگور-قرمز-سان گریپ ژاپن Tokita پاکت 1000عددی 7 بذر گوجه فرنگی گلخانه ای چری-گرد –قرمز-سان چری پریمیوم ژاپن Tokita پاکت 1000عددی 8 بذر گوجه فرنگی گلخانه ای چری-گرد-قرمز-سان چری پیور ژاپن Tokita پاکت 1000عددی 9 بذر گوجه فرنگی گلخانه ای چری-گرد – قرمز-سوپر سان چری ژاپن Tokita پاکت 1000عددی 10 بذر گوجه فرنگی گلخانه ای فالکاتو هلند De Ruitetr پاکت 1000عددی 11 بذر گوجه فرنگی گلخانه ای اینفینیتی هلند De Ruitetr پاکت 1000عددی 12 بذر گوجه فرنگی گلخانه ای بوفالو امریکا BHN پاکت 1000عددی 13 بذر گوجه فرنگی گلخانه ای ایزابلا امریکا PS پاکت 1000عددی 14 بذر گوجه فرنگی گلخانه ای هیلاریو امریکا PS پاکت 1000عددی

مهندس بهروز جوادی

همدان > کبودراهنگ

۰۹۱۲۵۰۲۸۶۱۴ - ۰۲۶۳۶۷۰۲۰۱۴ - ۰۲۱۴۴۳۳۶۱۲۹

Email

آدرس: کرج ابتدای جاده محمدشهر بعدازمیدان بار فروشگاه سیب سبز

تعداد بازدید: ۷۳۷۸

به روز رسانی: ۵ روز پیش

شناسه آگهی: ۵۰۸۴۱۱